Galéria

Úvodné stretnutie, Zagreb- 24. a 25. októbera 2016.

 

Budovanie kapacít – študijná cesta do Londýna a 2. pracovné stretnutie partnerov, London, 27.-31. marca 2017.

Advokátske školenie, Záhreb, Chorvátsko – 17. a 18. mája 2017

 

Advokátske školenie, Kraljevo, Srbsko – 30. a 31. mája 2017

 

Pracovisko tvorby partnerského učňovského vzdelávania, Záhreb, Chorvátsko – 5. júla 2017

 

Pracovisko tvorby partnerstva učňovského vzdelávania, Čačak, Srbsko – 17. augusta 2017

 

3. stretnutie riadiaceho výboru pre projekt, Bratislava, Slovensko – 18. a 19. septembra 2017

 

Následný seminár, Záhreb, Chorvátsko – 10. októbra 2017

 

Seminár na tému „Efektívna komunikácia a tvorba partnerstiev“, Bratislava- 24. októbra 2017. 

 

Deň otvorených informácií, Split, Chorvátsko- 25. októbra 2017. 

Deň otvorených informácií, RijekaChorvátsko- 22. novembra 2017. 

Okrúhly stôl, Záhreb, Chorvátsko- 29. januára 2018.