Objavljeno: 30. prosinca, 2016.

EP4A i europske inicijative

Projekt će se provoditi u skladu s relevantnim europskim inicijativama poput Europskog saveza za naukovanje (EAfA) i Garancije za mlade.

Europski savez za naukovanje (EAfA)

Europski savez za naukovanje (EAfA) je jedinstvena platforma koja na jednom mjestu okuplja vlade s drugim ključnim dionicima poput tvrtki, socijalnih partnera, komora, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanje, regija, predstavnika mladih ili „trustove mozgova“ (eng. think tanks)

Zajednički cilj saveza je ojačati kvalitetu, ponudu i sliku naukovanja u Europi.

Savez je pokrenut u srpnju 2013. godine zajedničkom deklaracijom europskih socijalnih partnera (ETUC, BusinessEurope, UEAPME i CEEP), Europske komisije i Predsjedništva Vijeća EU. Nakon deklaracije objavljena je Deklaracija Vijeća država članica. Iako Savezom upravlja Komisija, uspjeh Saveza leži u implementaciji nacionalnih obaveza i obaveza partnera, osobito putem jamstva dionika.

Naukovanja kao jedan od uspješnih oblika učenja na radnom mjestu olakšavaju prijelaz iz obrazovanja i osposobljavanja na posao, a dokazi sugeriraju da države s jakim sustavom strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te sustavom naukovanja imaju niže razine nezaposlenosti mladih.

Naukovanja formalno kombiniraju i izmjenjuju u intervalima osposobljavanje u tvrtki s nastavom u školi te vode do nacionalno prepoznate kvalifikacije nakon uspješnog završetka. Najčešće postoji ugovorni odnos između poslodavca i naučnika te se naučniku isplaćuje naknada za njegov/njezin rad.

EAfA promiče zapošljavanje mladih i podupire ciljeve Garancije za mlade te istodobno nastoji smanjiti neusklađenost između ponude i potražnje vještina na tržištu rada.

Web stranica: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147

Garancija za mlade

Garancija za mlade predstavlja novi pristup borbi sa nezaposlenošću mladih kojom se osigurava da svi mladi ispod 25 godina starosti – bez obzira jesu li prijavljeni na zavodu za zapošljavanje ili ne – dobiju kvalitetnu konkretnu ponudu unutar 4 mjeseca od napuštanja formalnog obrazovanja i stjecanja statusa nezaposlene osobe.

Kvalitetna ponuda trebala bi uključivati posao, naukovanje, pripravništvo ili nastavak obrazovanja te bi ju trebalo primijeniti prema individualnoj potrebi i situaciji.

Države članice su poduprle Garanciju za mlade u travnju 2013. godine (Preporuka Vijeća).

Razvoj i primjena Garancije za mlade zahtjeva snažnu suradnju između svih ključnih dionika: javnih institucija, službi za zapošljavanje, pružatelja usluga karijernog savjetovanje, obrazovnih institucija, usluga za potporu mladima, tvrtki, poslodavaca, sindikata, itd.

Rana intervencija i uključivanje su ključni te su u većini slučajeva potrebne reforme poput unapređenja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Europska komisija pomogla je svakoj državi članici da razvije vlastiti Plan implementacije Garancije za mlade te započne njenu implementaciju.

Komisija također posreduje u razmjeni najboljih praksi između vlada posebno kroz Program zajedničkog učenja Europske strategije za zapošljavanje.

Web stranica: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en