3. sastanak partnera i upravljačkog odbora projekta

18
rujan
2017

Ponedjeljak. @


Bratislava, Slovačka

Treći sastanak partnera, sastanak upravljačkog odbora projekta te sastanak stručnjaka za osiguranje kvalitete održat će se 18. i 19. rujna 2017. u Bratislavi. Na sastanku će biti predstavljeno Skupno izvješće za Hrvatsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Slovačku i Srbiju te Priručnik dobrih praksi. Osim toga, diskutirat će se o održanim nacionalnim radionicama za lobiranje i zagovaranje, radionicama za uspostavu partnerstva za naukovanje te će partneri predstaviti svoje planove za popularizacijsku kampanju za naukovanje.

NATRAG