Galerija

Kick-off sastanak, Zagreb, Hrvatska – 24.-25.10.2016.

Studijski posjet i 2. sastanak projektnih partnera, London, UK- 27.-31.3.2017.

Radionica za lobiranje i javno zagovaranje, Zagreb, Hrvatska – 17. i 18.5.2017.

Radionica za lobiranje i javno zagovaranje, Kraljevo, Srbija- 30. i 31.5.2017.

Radionica za uspostavu partnerstva za naukovanje, Zagreb, Hrvatska- 5.7.2017.

Radionica za uspostavu partnerstva za naukovanje, Čačak, Srbija – 17.8.2017.

3. sastanak projektnih partnera, Bratislava, Slovačka – 18. i 19.9.2017.

“Follow up” radionica za uspostavu partnerstva za naukovanje, Zagreb, Hrvatska – 10.10.2017.

Radionica za lobiranje i javno zagovaranje, Bratislava, Slovačka- 24.10.2017.

Info-dan o naukovanju, Split, Hrvatska- 25.10.2017.

Info-dan o naukovanju, Rijeka, Hrvatska- 22.11.2017.

Radionica za uspostavu partnerstva za naukovanje, Bratislava, Slovačka- 23.11.2017.

 

Info-dan o naukovanju, Kraljevo, Srbija- 27.12.2017.

Okrugli stol za uspostavu partnerstva za naukovanje, Zagreb, Hrvatska- 29.1.2018.

 

Info-dan o naukovanju, London, UK- 7.3.2018.

 

Studijski posjet Munchenu, 12.3.-14.3.2018.

4. sastanak projektnih partnera, Kraljevo, Srbija- 19. i 20.3.2018.

Follow up radionica za uspostavu partnerstva za naukovanje, Čačak, Srbija- 2.4.2018.

 

Follow up radionica za uspostavu partnerstva & Info-dan o naukovanju- Nitra, Slovačka, 26.4.2018.

Okrugli stol i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju- Čačak, Srbija, 15.5.2018.

Sastanak partnerstva za naukovanje- Čačak, 31.5.2018.

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju- Kraljevo, Srbija, 17.8.2018.

Završna konferencija projekta EP4A, 12.9.2018.

5. sastanak projektnih partnera, Zagreb, Hrvatska- 13. i 14.9.2018.

Sastanak partnerstva za naukovanje, Bratislava, Slovačka- 24.9.2018.