Najava radionice za uspostavu partnerstva za naukovanje u Hrvatskoj
Objavljeno: 23. lipnja, 2017.

Najava radionice za uspostavu partnerstva za naukovanje u Hrvatskoj

U Hrvatskoj obrtničkoj komori održat će se 5. srpnja 2017. prva radionica za uspostavu partnerstva za naukovanje u Hrvatskoj.

Cilj radionice je povećati svijest i uspostaviti partnerski dijalog o politikama kako uključiti veći broj obrta, malih i srednjih poduzeća u provedbu naukovanja. Na radionici će biti predstavljeni primjeri dobre prakse u području naukovanja, poput jedinstvenog modela obrazovanja te će osim toga biti predstavljeno istraživanje koje je provedeno u sklopu projekta, s posebnim naglaskom na analizi potreba. Predstavit će se i aktualne aktivnosti u području strukovnog obrazovanja. Nakon toga raspravit će se koje su ključne prednosti naukovanja, koji su izazovi s kojima se poslodavci susreću te koja su moguća rješenja. Također će se definirati uloge sudionika radionice, a dobiveni rezultati koristit će se na budućim projektnim aktivnostima koje se tiču uspostave partnerstva za naukovanje.

Rezultat radionice bit će nacrt Plana djelovanja koji će se razraditi na drugoj radionici koja je planirana za listopad 2017.

Na radionici za uspostavu partnerstva za naukovanje sudjelovat će predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva turizma, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Mreže mladih Hrvatske, ravnatelji srednjih strukovnih škola, predstavnici lokalne vlasti te poslodavci.

Dnevni red radionice bit će objavljen uskoro.