Održan sastanak za praćenje projekata u Bruxellesu
Objavljeno: 21. prosinca, 2017.

Održan sastanak za praćenje projekata u Bruxellesu

U Bruxellesu je 15. prosinca 2017. u organizaciji Izvršne agencije za obrazovanje, kulturu i audiovizualne djelatnosti (EACEA) održan sastanak za praćenje svih projekata koji su odobreni po pozivu EACEA/41/2015 potpora za mala i srednja poduzeća koja se uključuju u naukovanje.

Na početku sastanka predstavljen je razvoj politika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na europskoj razini. Posebno su istaknuti kriteriji za uvjete rada i učenja poput ugovora o radu/naukovanju, ishoda učenja, pedagoške potpore, učenja temeljenog na radu, naknade/nagrade za naučnika, socijalne skrbi, zaštite na radu, pravnog okvira, potpore za tvrtke, uključenosti socijalnih partnera, vertikalne i horizontalne prohodnosti i mobilnosti, profesionalnog usmjeravanja te osiguranja kvalitete i praćenja učenika. Poseban se naglasak stavlja na to da strukovno obrazovanje za učenike postane prvi izbor. Nakon toga kratko su predstavljeni svi projekti.

U World Cafeu se po grupama raspravljalo na tri teme:

  1. na koji način projekti podupiru mala i srednja poduzeća
  2. s kakvim su se izazovima koordinatori projekta susreli i kako su ih riješili te
  3. na koji će se način diseminirati i koristiti projektni rezultati te kako će se osigurati održivost projekta.

Nakon toga održane su prezentacije o upravljanju projektom i financijama te bilateralni sastanci s voditeljem projekta ispred EACEA-e.

Posebno je istaknuta važnost osiguranja utjecaja projekta na ciljnu skupinu, na projektnu organizaciju i druge organizacije.