Hrvatska obrtnička komora (HOK), Republika Hrvatska (koordinator)

Hrvatska obrtnička komora (HOK) je nezavisna profesionalna poslovna organizacija obrtnika. Njezini članovi su obrtnici koji obavljaju obrt na području Republike Hrvatske. Članstvo je obavezno. Komora obavlja sljedeće uloge: promoviranje obrta, zastupanje interesa obrtnika pred državnim institucijama te u stvaranju gospodarskih politika, davanje mišljenja i prijedloga državnim institucijama prilikom donošenja zakonskih odredbi koje se tiču obrta, pomaganje obrtnicima u osnivanju i vođenju obrta te obavljanje ostalih zadaća propisanih zakonom i pravnim aktima Komore. Unutar zadaća propisanih Zakonom o obrtu, Komora ima javne ovlasti u području inicijalnog i cjeloživotnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Web stranica: www.hok.hr

HOK Facebook

 

Regionalna razvojna agencija Senec-Pezinok, Republika Slovačka

Regionalna razvojna agencija Senec-Pezinok (RRA Senec-Pezinok) je interesna udruga pravnih osoba koje su uključene u regionalni razvoj od 2002. godine. Agencija je članica zajedničke mreže regionalnih razvojnih agencija koju je osnovalo Ministarstvo prometa, građevinarstva i regionalnog razvoja Slovačke Republike. Članovi upravnog odbora su Bratislavska samoupravna pokrajina, grad Senec, Regionalna udruga sela Podunajsko, Slovačka trgovinska i industrijska komora, Slovačka obrtnička komora te nevladina udruga No-Gravity. RRA surađuje s javnim sektorom, malim i srednjim poduzećima te nevladinim udrugama u Slovačkoj i sličnim tijelima iz Europske unije i trećih zemalja. Glavne aktivnosti su povezane sa strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem u kontekstu cjeloživotnog učenja, usluge savjetovanja i potpore u izradi društveno-gospodarskih strategija, upravljanje projektima i ciljana izobrazba u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Fokus je postavljen na strukovno obrazovanje i osposobljavanje, razvoj zajednice, partnerstvo, jačanje dionika, valorizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u malim i srednjim poduzećima, donositeljima odluka, strukovnim školama, kao i udrugama malih i srednjih poduzetnika, komorama i socijalnim partnerima.

Web stranica: www.rrasenec-pezinok.sk

RDA Facebook

Rinova Ltd, Ujedinjeno Kraljevstvo

Rinova Ltd je društveno poduzeće specijalizirano za osmišljavanje, razvoj i primjenu inovativnih partnerskih projekata u sljedećim područjima:

  • zapošljavanje
  • vještine i učenje
  • umjetnost i kultura
  • društvena akcija i poduzeća.

Osoblje u Rinovi Ltd ima oko 25 godina iskustva u području cjeloživotnog obrazovanja u Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi te opširan portfelj projekata u području učenja, osmišljavanja, osposobljavanja, osiguranja kvalitete, evaluacije s naglaskom na inovaciji. Rinova koordinira Rinova konzorcijem (vidi www.rinova.co.uk/rinova-consortium), jedinstvenom mrežom organizacija za zapošljavanje i vještine koje zajednički rade na stvaranju novih prilika za mlade – s naglaskom na kreativne snage u umjetnosti, kreativnim industrijama, sportu, zdravstvu, rekreativnom, turističkom i ugostiteljskom sektoru. Konzorcij ima opsežan doseg kod poslodavaca u navedenim rastućim sektorima.

Web stranica: www.rinova.co.uk

Rinova Facebook

 

    

Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga (RPKK), Republika Srbija

Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga (RPKK) je profesionalna poslovna organizacija tvrtki i poduzetnika iz područja raškog i moravskog okruga a bavi se problematikom zajedničkih interesa svojih članova.

S obzirom da se radi o organizaciji iz uslužnog sektora gospodarstva unutar jedinstvenog komorskog sustava, Komora sudjeluje u inicijativama za izradu, pripremu i reviziju zakona i drugih pravnih propisa u području gospodarskog sustava te razvojne i gospodarske politike.

Komora pruža stručnu pomoć svojim članovima u rješavanju konkretnih problema poput afirmacije i promocije svojih proizvodnih programa te predstavljanja gospodarstva u zemlji i inozemstvu.

U suradnji s lokalnim vlastima, Komora poduzima mjere za unapređenje regionalnog poslovnog okruženja i stvaranja profitabilnog, modernog i tržišno orijentiranog gospodarstva u regiji.

 

Web stranica: http://www.rpk-kraljevo.co.rs/