Ciljevi i aktivnosti

Specifični cilj projekta je promovirati naukovanja izgradnjom partnerstava između posredničkih organizacija, tvrtki, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, javnih institucija i socijalnih partnera u državama koje sudjeluju u projektu.

Osim uspostave partnerstava između poslodavaca, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i posredničkih organizacija s jedne te javnih institucija i socijalnih partnera s druge strane, s ciljem uključivanja što više obrta i malih i srednjih poduzeća u naukovanje, projekt će isto tako nastojati povećati svijest o koristima naukovanja među ciljanim obrtima i malim i srednjim poduzećima putem ciljane popularizacijske kampanje.

Specifični cilj projekta bit će postignut kroz dva glavna rezultata:

1: Izgrađena/ojačana partnerstva gospodarskih subjekata, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i posredničkih organizacija zajedno s javnim institucijama i socijalnim partnerima s ciljem da se što više malih i srednjih poduzeća uključi u naukovanja; te

2: Povećanu razinu osviještenosti o koristima naukovanja među ciljanim malim i srednjim poduzećima kroz provedbu ciljane popularizacijske kampanje.

Glavna ciljna skupina

Glavna ciljna skupina su obrti i mala i srednja poduzeća bez ili sa vrlo malo iskustva u naukovanju.

Ključni ishodi uključuju:

  • analize konteksta država koje sudjeluju na projektu, potreba malih i srednjih poduzeća i najboljih europskih praksi u području naukovanja;
  • unaprijeđene profesionalne kapacitete posredničkih tijela/osoblja partnera u projektu kako bi mogli davati potporu izgradnji partnerstva i promovirati naukovanje među malim i srednjim poduzećima kroz radionice za osposobljavanje, studijske posjete i međusobno učenje među sudionicima te izradu Vodiča za naukovanje za mala i srednja poduzeća;
  • 13 radionica, okruglih stolova i sastanaka za izgradnju/potporu partnerstva;
  • 3 Plana za izgradnju partnerstva za Hrvatsku, Slovačku i Srbiju (partner iz Ujedinjenog Kraljevstva ima savjetodavnu ulogu);
  • 3 Memoranduma o razumijevanju koji podupiru rad struktura partnerstva za naukovanje u Hrvatskoj, Slovačkoj i Srbiji (partner iz Ujedinjenog Kraljevstva ima savjetodavnu ulogu);
  • 4 popularizacijske kampanje za naukovanje;
  • telefonske linije za podršku malim i srednjim poduzećima koja se uključuju u naukovanje – u sve četiri države;
  • 4 info dana za mala i srednja poduzeća kako bi se promoviralo naukovanje;
  • “Zaštitni znak” za mala i srednja poduzeća koja se uključuju u pružanje naukovanja u Hrvatskoj, Slovačkoj i Srbiji;
  • međunarodna konferencija u Zagrebu gdje će se promovirati razmjena znanja, diseminirati rad na projektu i promovirati ideja Dunavskog saveza za naukovanje.