O projektu

Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa Erasmus+, okuplja posredničke organizacije i dionike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s ciljem izgradnje kapaciteta posredničkih tijela, kao što su obrtničke i gospodarske komore koje pružaju potporu naukovanju u obrtima i malim i srednjim poduzećima te pružanja potpore snažnom partnerstvu sa socijalnim partnerima i ostalim bitnim dionicima, poput komora i različitih stručnih institucija.

Opći cilj projekta je “povećati zapošljivost mladih u partnerskim državama”, čime bi se dao doprinos ostvarenju ciljeva strategije Europa 2020 te nacionalnih ciljeva.

Specifični cilj projekta je promovirati naukovanja izgradnjom partnerstava između posredničkih organizacija, tvrtki, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, javnih institucija i socijalnih partnera u državama koje sudjeluju u projektu.

Osim uspostave partnerstava između poslodavaca, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i posredničkih organizacija s jedne te javnih institucija i socijalnih partnera s druge strane, s ciljem uključivanja što više obrta i malih i srednjih poduzeća u naukovanje, projekt će isto tako nastojati povećati svijest o koristima naukovanja među ciljanim obrtima i malim i srednjim poduzećima putem ciljane popularizacijske kampanje.

Glavna ciljna skupina su obrti i mala i srednja poduzeća bez ili sa vrlo malo iskustva u naukovanju. Projekt će također uključiti javne institucije, kao što su ministarstva i agencije zadužene za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, udruge učenika i roditelja, socijalni partneri te ostali povezani ključni dionici.

Od projekta se očekuje da stvori široki i visoko kvalitetni utjecaj na razini obrta i malih i srednjih poduzeća. Obrti i mala i srednja poduzeća moći će sudjelovati u oblikovanju reforme učenja na radnom mjestu u okviru struktura partnerstva za naukovanje. Time će doprinijeti modernizaciji, atraktivnosti i većoj dostupnosti naukovanja; ostvariti korist od povećane svijesti o naukovanju i kvalitetnijih savjetodavnih usluga vezanih uz provedbu programa naukovanja (planiranih i postojećih) te biti prepoznatljivi i nagrađivani zbog uzimanja naučnika. Stoga će se unaprijediti ponuda, kvaliteta i atraktivnost naukovanja u sve četiri partnerske države.