Očekivani učinak

Projekt će imati veliki utjecaj na ciljnu skupinu (mala i srednja poduzeća), kako u kratkoročnom tako i u dugoročnom smislu, te će povećati privlačnost i ponudu naukovanja u sve četiri partnerske države.

Iako će aktivnosti projekta biti prvenstveno usmjerene na obrte, mala i srednja poduzeća bez ili sa vrlo malo iskustva u naukovanju, ipak će se nastojati zahvatiti više razina s ciljem osiguranja održivosti putem uključivanja svih velikih dionika u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Konkretnije, kratkoročni utjecaj projekta na obrte, mala i srednja poduzeća obuhvaćat će sljedeće elemente:

 • aktivno uključivanje u dijalog i kreaciju politika: uključivanje obrta, malih i srednjih poduzeća u izgradnju i rad platformi za strukturirani socijalni dijalog u obliku predviđenih i uspostavljenih Partnerstava za naukovanje pružit će širu perspektivu „odozdo prema gore“ („bottom-up“ pristup) koja će se naslanjati na učenje na temelju stvarnog iskustva prije nego što se započne sa intervencijama širokog opsega, uključujući promjene zakonske regulative gdje se to smatra nužnim;
 • povećanu svijest o koristima uzimanja naučnika/-ca, odgovornostima koje idu uz naukovanje i dostupnim poticajima koja će biti rezultat popularizacijskih kampanja i setova alata za usmjeravanje, osmišljenih posebno za ciljane korisnike te u skladu s njihovim potrebama;
 • ojačanu suradnju sa ostalim ključnim dionicima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te bolje razumijevanje pojedinačnih uloga i odgovornosti svakog ključnog dionika, tj. države, komora, škola, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te sindikata na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini: donošenje odluka, implementacija, savjetovanje i upravljanje;
 • bolju kvalitetu usluga savjetovanja i pomoći u vezi učenja na radnom mjestu za obrte, mala i srednja poduzeća što je rezultat ojačanih kapaciteta u nadležnim profesionalnim poslovnim potpornim organizacijama poput komora;
 • prepoznatljivost i nagradu za tvrtke koje pružaju kvalitetno naukovanje („trademark“ – „znak kvalitete“); te
 • povećanu svijest o dobroj europskoj praksi i prijenos znanja u području naukovanja izlaganjem uprava obrta, malih i srednjih poduzeća međusobnom učenju o uspješnim shemama naukovanja i najnovijim europskim inicijativama i platformama.

 

Očekivani dugoročni učinak je:

 • veća ponuda naukovanja u sve četiri države koja je rezultat učinkovitog donošenja politika i izrade konkretnih akcijskih planova, uključujući onih uz potporu Partnerstava za naukovanje;
 • veća društvena odgovornost obrta, malih i srednjih poduzeća koja je osigurana boljim razumijevanjem i prepoznavanjem važnosti naukovanja u stvaranju kvalificirane radne snage;
 • jačanje sustava učenja na radnom mjestu i naukovanja u sve četiri države što rezultira boljim usklađivanjem potreba za vještinama kao posljedica osposobljavanja unutar samih tvrtki, povećane proizvodnje, novih znanja i perspektiva dobivenih od naučnika/-ca;
 • veća konkurentnost obrta, malih i srednjih poduzeća na nacionalnoj i europskoj razini kao rezultat poboljšane kvalitete i zapošljivosti buduće radne snage zbog očekivane bolje suradnje između škola i tvrtki; te
 • bolji status i prepoznatljivost obrta, malih i srednjih poduzeća kao dobrih poslodavaca, kao i šire među klijentima, dobavljačima i ostalim ključnim dionicima.

Prisutnost javnih institucija, posredničkih tijela i pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s kredibilitetom – kao partneri s izravnim utjecajem na donošenje politika i odgovornostima za njihovu primjenu – igrat će ključnu ulogu u postizanju jakog učinka rezultata projekta i osiguranju održivosti projekta i njegovog dugoročnog učinka. Učinak projekta dosegnut će i europsku razinu preko dijeljenja rezultata projekta sa institucijama zaduženima za strukovno obrazovanje i osposobljavanje na razini Europske unije (Cedefop i ETF), kao i s mrežama za naukovanje poput EAfA-e (Europski savez za naukovanje).