Pozadina projekta

S izazovom rješavanja problema neusklađenosti znanja i vještina radne snage i povećanje zapošljivosti mladih, među ostalim i kroz povećanje mjesta za naukovanja u obrtima i malim i srednjim poduzećima, suočavaju se mnoge europske države među kojima su i Hrvatska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Slovačka i Srbija. Postoje čvrsti dokazi da učenje na radnom mjestu, a osobito naukovanje pomaže mladima da steknu vještine koje im mogu povećati zapošljivost i olakšati prelazak iz škole na posao.

Stoga je povećanje broja naučničkih mjesta jedan od najvažnijih europskih prioriteta u razdoblju od 2015. do 2020. Ipak, mnogi obrti i mala i srednja poduzeća oklijevaju uzeti naučnike zbog raznih faktora koji uključuju njihove unutarnje nedostatke, opterećujuće ili nepotpune regulatorne okvire i nedovoljnu osviještenost tvrtki o stvarnim koristima učenja na radnom mjestu.

Stoga su sve države koje sudjeluju u projektu nedavno pokrenule reforme politika koje imaju za cilj daljnju promociju programa naukovanja u skladu sa strateškim ciljevima politika određenih u dokumentima EU 2020, ET2020, Izjavi iz Brugesa i Zaključcima iz Rige, kao i povezanim nacionalnim strateškim ciljevima.

U skladu s navedenim, projekt EP4A nastoji promovirati naukovanja kroz izgradnju partnerstava između posredničkih tijela, tvrtki, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, javnih institucija i socijalnih partnera u državama koje sudjeluju u projektu.