Upoznajte Tomislava Šimića- ambasadora naukovanja iz Hrvatske
Objavljeno: 21. svibnja, 2018.

Upoznajte Tomislava Šimića- ambasadora naukovanja iz Hrvatske

Tomislav Šimić vlasnik je limarsko-bravarskog obrta “LIM-MONT”, kojeg je otvorio 1985. godine.

Za primanje naučnika na naukovanje odlučio sam se radi prenošenja znanja u struci na mlade generacije, ali i radi potrebe zapošljavanja novih potrebnih ljudi u svom obrtu radi proširenja poslovanja, navodi Šimić.

Naučnicima treba pristupiti na način da ih se zainteresira i motivira za učenje i stjecanje novih znanja u zanimanju za koje se školuju te da steknu dobre radne navike. Dobar majstor je majstor koji će učeniku pristupiti sa stavom i povjerenjem, kako bi naučnici dobili sigurnost te zavoljeli svoju struku.

Naučnici u obrtu “LIM-MONT” mogu očekivati da će se upoznati sa širokim spektrom dodirnih struka u metalu, a obučavat će se u varenju, radu na CNC strojevima, te za sve bravarske i limarske poslove, kako u montaži, tako i u proizvodnji, a sve na način da dobra komunikacija između mentora i naučnika bude osnova naukovanja i stjecanja znanja.

Od naučnika očekuje pokazanu volju za prihvaćanje struke, stalno ulaganje u nova znanja te odgovoran pristup poslu i usvajanju novih znanja.

Do sada je imao oko 70 naučnika. Trenutno nema naučnika na naukovanju, ali ponovno će ih imati od drugog polugodišta ove školske godine. Svoje naučnike, koji su pokazali volju za radom, zapošljava. To mu je, osim prenošenja znanja, i cilj naukovanja.

Šimić smatra da je budućnost u strukovnim zanimanjima. Naučnici na naukovanju kod dobrih mentora mogu mnogo naučiti o svom budućem zanimanju, a što je najvažnije, imaju mogućnost da naučeno teoretsko znanje primijene u stvarnom poslu. Mladi bi se trebali odlučiti za naukovanje iz razloga što su im na taj način otvorena vrata ulaganja u sebe i svoju budućnost te jednog dana i mogućnost otvaranja svog obrta i rada za sebe.

Obrtnici su ključni segment u izobrazbi djece. U obrtima naučnici ostvaruju stvaran pristup poslu kao i odgovornost prema samom radu, a majstori obrtnici u izobrazbi mogu pronaći ostvarenje i ispunjenje svojih ciljeva kao majstora, koji i je majstor zanata kako bi svoje znanje prenio na druge. Smatram da bi bilo dobro da svaki poduzetnik bude uključen u prenošenje znanja na nove naraštaje, jer na taj način ulažu u struku, zaključuje Šimić.

Više o ambasadorima naukovanja saznajte na linku: https://supportapprenticeships.eu/hr/snimanje-ambasadora-naukovanja-u-hrvatskoj/