Započela izrada Strategije i Akcijskog plana za popularizacijsku kampanju
Objavljeno: 6. lipnja, 2017.

Započela izrada Strategije i Akcijskog plana za popularizacijsku kampanju

Prvi sastanak s odabranim marketinškim stručnjakom za izradu Strategije i Akcijskog plana za popularizacijsku kampanju održan je 1. lipnja 2017. u prostorijama Hrvatske obrtničke komore.

Na sastanku je predstavljen okvir Strategije za popularizacijsku kampanju. Definirane su ciljne skupine te se utvrđivalo na koji će im se način pristupiti. Također se dogovaralo oko najboljih načina promocije budućih projektnih aktivnosti, kao i oko toga koje su ključne aktivnosti na koje treba staviti poseban naglasak.

Izrada Strategije i Akcijskog plana za popularizacijsku kampanju početak je rada na drugom rezultatu projekta EP4A, odnosno na povećanju razine osviještenosti o koristima naukovanja. Popularizacijska kampanja provodit će se do kraja projekta, a obuhvatit će niz aktivnosti kao što su uvođenje help-desk linije, izrada Vodiča kroz naukovanje za poslodavce,  osmišljavanje zaštitnog znaka za poslodavce koji se uključuju u naukovanje, organizacija nekoliko info-dana u Hrvatskoj te studijsko putovanje za poslodavce u München.