3. stretnutie projektových partnerov v Bratislave
Publikovaný: 20. septembra, 2017.

3. stretnutie projektových partnerov v Bratislave

V dňoch 18. a 19. 9. 2017  sa v priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok v Bratislave konalo tretie stretnutie partnerov projektu EP4A. Partneri z Chorvátska, Veľkej Británie, Slovenska a Srbska zhodnotili prvú polovicu implementácie projektu a naplánovali ďalšie kroky.

Partneri si tiež počas stretnutia vymenili skúsenosti s organizáciou a implementáciou komunikačných školení a prvých workshopov zameraných na formovanie partnerstiev pre duálne vzdelávanie v Chorvátsku a v Srbsku. Predstavené boli aj Stratégie kampaní zvyšovania atraktívnosti duálneho vzdelávania pre malé a stredné podniky a Akčné plány. Partneri prezentovali svoje aktivity v oblasti diseminácie projektu a diskutovali o implementácii plánu využitia výsledkov projektu. Uskutočnilo sa aj stretnutie riadiaceho výboru projektu, na ktorom partneri riešili otázky súvisiace s riadením projektu, a tiež stretnutie expertov na overenie kvality, na ktorom boli verifikované ukončené výstupy projektu, medzi ktoré patria národné správy za Chorvátsko, Veľká Británia, Slovensko a Srbsko, správy o analýze potrieb, Súhrnná správa a Príručka dobrej praxe. Všetky dokumenty sú dostupné na webovej stránke projektu.