Budovanie kapacít – študijná cesta do Londýna a 2. pracovné stretnutie partnerov
Publikovaný: 4. apríla, 2017.

Budovanie kapacít – študijná cesta do Londýna a 2. pracovné stretnutie partnerov

Študijná cesta projektu EP4A na posilnenie kapacít, sa konala od 27. marca 2017 do 31. marca 2017. Študijnú cestu usporiadala Rinova, partner projektu EP4A z Veľkej Británie. Na študijnej ceste sa zúčastnilo 19 účastníkov: 7 z Chorvátska, 6 zo Slovenska a 6 zo Srbska. Cieľom študijnej cesty bolo: zlepšiť súčasné zručnosti a vedomosti o príslušných ľudských zdrojoch v Chorvátsku, na Slovensku a v Srbsku; podporiť budovanie a fungovanie partnerstiev zameraných na učňovskú prípravu – duálne vzdelávanie a umožniť im efektívne osloviť malé a stredné podniky. Účastníci študijnej cesty mali možnosť navštíviť a počuť prezentácie od rôznych organizácií, ktoré ponúkajú služby týkajúce sa učňovskej prípravy, ako napríklad 15bilion-ebp, Middleton Murray, Careerwise, Fashion Enter a Jamie Stevenson, riaditeľ obchodných partnerstiev na South Thames College.

Systém učňovskej prípravy vo Veľkej Británii je odlišný od systému, ktorý funguje v krajinách projektových partnerov. Účastníci v rámci študijnej cesty získali početné poznatky o tom, ako pristupovať k malým a stredným podnikom a učňom s cieľom zvýšiť počet učňovských miest. Účastníci mali veľa otázok, na ktoré odborníci odpovedali. Účastníci budú aplikovať a ďalej zlepšovať získané poznatky v plánovaných workshopoch. Účastníci budú ďalej rozširovať svoje znalosti prostredníctvom národných „advocacy“ workshopov na podporu budovania partnerstiev, ktoré sú naplánované na máj 2017 a využijú tieto poznatky pre aktivity v rámci kampane zameranej na atraktívnosť učňovskej prípravy, a to najmä pre prácu na tzv. linkách help-desk, ako aj pri ďalších plánovaných workshopoch a stretnutiach za okrúhlym stolom s cieľom vytvoriť partnerstvá na podporu učňovskej prípravy.

Pracovné stretnutie partnerov sa konalo v rámci študijnej cesty v Londýne. Okrem iného sa partneri zúčastnili prezentácií a diskusií o výsledkoch prieskumu pracovného balíka 1 (WP1) a diskusií o súhrnnej správe a príručke dobrej praxe. Zástupcovia projektových partnerov prerokovali plánované a realizované aktivity pre každý pracovný balík. Počas pracovného stretnutia  sa konalo aj zasadnutie Výboru pre riadenie projektov a zasadnutia odborníkov na zabezpečenie kvality.