EP4A Country Worskhop: NOVÝ KONCEPT – Formovanie efektívnej komunikácie PRAX – VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach
Publikovaný: 24. novembra, 2017.

EP4A Country Worskhop: NOVÝ KONCEPT – Formovanie efektívnej komunikácie PRAX – VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach

V Slovenskom centre dizajnu (SCD), zorganizovala Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (RRA SP) dňa 23.novembra 2017 v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou (SŽK) a SCD zaujímavý workshop, v rámci ktorého sa rozpútala diskusia na tému možností prepojenia praxe so vzdelávaním ako lepšie a kvalitnejšie pripraviť mladých ľudí na trh práce.

Účastníkmi workshopu boli predstavitelia Slovenského inštitútu pre odborné vzdelávanie, stredných odborných škôl, zväzov, asociácií, združení ako aj samotní zamestnávatelia/malé a stredné podniky.

Všetci sa zhodli, že prepojenie vzdelávania s praxou je nevyhnutné bez ohľadu fungovania duálneho vzdelávania. Nevyhnutné sú úpravy v zákone o odbornom vzdelávaní, o ktorých sa už teraz rokuje na viacerých úrovniach.

Na workshope odznelo množstvo prezentácií a príspevkov a aj na základe spätnej väzby očakávame na túto tému aj ďalšie podujatia s dobrou účasťou. Je dôležité ďalej sa stretávať a formovať partnerstvá, ktoré by sa mohli aktívne a komplexne podieľať na konkrétnych pozitívnych zmenách.

Workshop bol realizovaný v rámci medzinárodného projektu EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“, ktorý je podporený z programu Erasmus+ a zameraný na budovanie kapacít podporných organizácií pre malé a stredné podniky.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, kontaktujte nás na info@rrasenec-pezinok.sk