Pracovné stretnutie partnerov

30
marec
2017

štvrtok. @


London, UK

Stretnutie partnerov projektu bude v nadväznosti na študijnú cestu do Londýna zahŕňať:

  • 2. stretnutie projektového riadiaceho výboru s hlavnými témami: aktuálny stav projektových aktivít, stanovenie úloh, zodpovedností a termínov, vyhodnotenie a kvalita projektových výstupov,
  • Stretnutie expertov projektových partnerov spojené s diskusiou, zameranou na  zhodnotenie a analýzu  aktuálneho stavu v projektových krajinách a dohoda o obsahu Súhrnnej správy
  • Stretnutie expertov na zabezpečenie kvality
Späť