Študijná cesta do Londýna

27
marec
2017

pondelok. @


London, UK

Študijná cesta do Londýna je zameraná na prenos znalostí vyslaných kľúčových expertov z partnerských organizácií a predstaviť im:

  • fungovanie vzorových štruktúr partnerstiev pre učňovskú prípravu spájajúcich podniky a ich zamestnancov so školami,
  • moderné techniky a prístupy k lobingu, advokácii, k organizácií a koordinácii partnerstviev, ako aj ako komunikovať s rôznorodou škálou subjektov v oblasti učňovskej prípravy, s osobitným zameraním na to, ako efektívne osloviť malé a stredné podniky, ktoré nemajú žiadnu alebo malú predchádzajúcu skúsenosť so vzdelávaním u zamestnávateľa a
  • úspešné príklady programov učňovskej prípravy, prezentované organizáciami  zúčastnenými na partnerstvách učňovskej prípravy, ako napríklad „Education Business Partnerships“ (navštevy priamo u vybraných MSP)
Späť