Príručka pre zamestnávateľa o systéme duálneho vzdelávania
Publikovaný: 4. septembra, 2018.

Príručka pre zamestnávateľa o systéme duálneho vzdelávania

Táto príručka je určená predovšetkým zamestnávateľom, ktorí by sa chceli aktívne zapojiť do systému duálneho vzdelávania, a tiež pre všetkých, čo sa o to zaujímajú. Predstavuje praktického sprievodcu, poskytujúceho základné, dôležité a potrebné informácie týkajúce sa systému duálneho vzdelávania. Duálny model vzdelávania obohacuje zamestnávateľa, ale aj študentov, jednoduchším prechodom z teórie do praxe. Na prvý pohľad sa môže zdať, že systém duálneho vzdelávanie je veľmi komplikovaný a časovo náročný proces, ale jedná sa o stabilnejší a zväčša ekonomicky výhodnejší spôsob manažovania ľudských zdrojov vo firme. Zároveň tento systém umožňuje zamestnávateľovi získať, pripraviť a adaptovať zamestnancov už od mladého veku, a tak podchytiť ich talent a pracovné návyky. Príručku sme spracovali v rámci medzinárodného projektu „Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“, realizovaného cez program ERASMUS+, kde sme jedným z partnerov spolu s partnermi z Chorvátska, Srbska a Veľkej Británie. Veríme, že Vám táto príručka pomôže sa lepšie zorientovať a zodpovie Vám na všetky Vaše otázky súvisiace so zapojením sa do systému duálneho vzdelávania.