Publikovaný: 8. mája, 2017.

Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu; 2. EP4A newsletter