Publikovaný: 16. októbra, 2017.

Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu; 3. EP4A newsletter