Publikovaný: 18. apríl, 2018.

Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu; 4. EP4A newsletter