Publikovaný: 28. september, 2018.

Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu; 5. EP4A newsletter