Studijska poseta Londonu

27
март
2017

понедељак. @


London, UK

Studijska poseta Londonu ima za cilj razmenu znanja ključnom osoblju iz partnerskih organizacija kroz njihovo izlaganje:

  • Primeri partnerskih struktura iz stručne prakse koji povezuju preduzeća i njihove zaposlene sa školama i fakultetima,
  • Modernim tehnikama i pristupima u lobiranju, zastupanju partnerskih organizacija i koordinacija, kao i komunikacija sa velikim brojem aktera iz oblasti stručne prakse, sa posebnim akcentom na tome kako da efikasno dopru do malih i srednjih preduzeća (SMEs) bez ili sa malo iskustva u pruzanju stručne prakse,
  • Uspešni primeri programa stručne prakse kojima upravljaju organizacije partnera za stručnu praksu, poput Obrazovno Poslovnog Partnerstva (poseta odabranim malim i srednjim preduzećima).
NATRAG