Galerija

Kick-off sastanak, Zagreb- 24.-25. oktobra 2016.

Studijska poseta za izgradnju kapaciteta i drugi sastanak partnera – London, 27. – 31. marta 2017.

Radionica za lobiranje i zagovaranje, Zagreb- 17. i 18. maja 2017.

Radionica za lobiranje i zagovaranje, Srbija- 30. i 31. maja 2017.

Radionica za uspostavu partnerstva za stručnu praksu, Zagreb- 5. jula 2017.

Radionica za uspostavu partnerstva za stručnu praksu, Čačak- 17. avgusta 2017.

3. sastanak projektnih partnera, Bratislava- 18. i 19. septembra 2017.

„Follow up“ radionica za uspostavu partnerstva za stručnu praksu, Zagreb- 10. oktobra 2017.

 

Radionica za lobiranje i zagovaranje, Bratislava- 24. oktobra 2017.

Info-dan o stručnoj praksi, Split, Hrvatska- 25. oktobra 2017.

Info-dan o stručnoj praksi, Rijeka, Hrvatska- 22. novembra 2017.

Okrugli stol za uspostavu partnerstva za stručnu praksu, Zagreb, Hrvatska- 29. januara 2018.

Info-dan o stručnoj praksi, London, UK- 7.3.2018.

 

Studijski posjet Minhenu, 12.3.-14.3.2018.

4. sastanak projektnih partnera, Kraljevo, Srbija- 19. i 20.3.2018.

Follow up radionica za uspostavu partnerstva za stručnu praksu, Čačak, Srbija- 2.4.2018.

 

Follow up radionica za uspostavu partnerstva & Info-dan o stručnoj praksi- Nitra, Slovačka, 26.4.2018.

Okrugli stol i potpisivanje Memoranduma o razumevanju- Čačak, Srbija, 15.5.2018.

Sastanak partnerstva za stručnu praksu- Čačak, 31.5.2018.

Potpisivanje Memoranduma o razumevanju- Kraljevo, Srbija, 17.8.2018.

Završna konferencija projekta EP4A, 12.9.2018.

5. sastanak projektnih partnera, Zagreb, Hrvatska- 13. i 14.9.2018.

Sastanak partnerstva za stručnu praksu, Bratislava, Slovačka- 24.9.2018.