Kick-off Meeting
Objavljeno: 24. октобра, 2016.

Kick-off Meeting

Projekat EP4A je pokrenut  24-25 oktobra u Zagrebu (Hrvatska), uz učešće 4 partnera i jednog pridruženog partnera.

Sastanak je omogućio:

 • Okupljanje svih partnera uključenih u projekat na jednom mestu, kako bi se medjusobno upoznali, i uspostavili dobru komunikaciju između i unutar partnerskih organizacija uključenih u projekat EP4A
 • Detaljnu prezentaciju projekta
 • Dogovor oko različitih procedura za efikasnu implementaciju projekt
 • reviziju i utvrđivanje ciljeva projekta
 • Utvrđivanje aktivnosti i ciljeva koje treba postići u kratkom roku

Na uvodnom sastanaku prikazane su prezentacije projekta, prezentacije radnih paketa i održan je sastanak Odbora za upravljanje projektom.

Svaki radni paket je predstavljen odvojeno sa ciljem planiranja i definisanja različitih zadataka koji bi omogućili projektu EP4A da ispuni svoje ciljeve, ishode i rokove. Takođe, održani su i razgovori o organizaciji poslova i odgovornosti učesnika.

Pored toga, na sastanku je formiran i Odbor za upravljanje projektom (Project Management Committee (PMC).

Glavne odgovornosti Odbora uključuju:

 • Nadzor nad sprovođenjem radnih paketa i osiguranje da se sprovodjenje odvija po planu;
 • Nadzor nad projektnim rezultatima;
 • Odluke koje se odnose na plan rada i bilo kakve velike promene;
 • Odluke o svakoj promeni uslova iz Ugovora sa agencijom i sporazuma sa partnerima;
 • Odluke koje se tiču preuranjenog završetka/prekida projekta;
 • Sporazumno rešavanje sporova koje proizilazi izvršenjem projekta
 • Usaglašavanje izjava za štampu i zajedničkih publikacija sa partnerom koja se tiču projekta