Održan sastanak Fokus grupe u Srbiji
Objavljeno: 12. априла, 2017.

Održan sastanak Fokus grupe u Srbiji

U prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku 10. aprila 2017 godine održan je sastanak fokus grupe sa temom“ Model dualnog obrazovanja, promocija prakse u preduzećima“. Fokus grupa održana je u sklopu projekta Erasmus + KA3 Get Involved in EP4A :European Partnerships for Apprenticeships, sa ciljem produbljivanje informacija dobijenih anketiranjem i intervjuisanjem preduzeća sa teritorije Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga.

Na sastanku fokus grupe učestvovalo je četiri predstavnika preduzeća: Svetlana Davidov Adamović, inžinjer tekstilstva i instruktor obuke u P..S… Fashion d.o.o. Čačak , Slađana Vasiljević, knjigovođa u preduzeću B – export d.o.o. Čačak, Tamara Karapandžić, PR Menadžer Tiffany production, Goran Marković, izvršni direktor preduzeća Welteks.

Na sastanku se raspravljalo o raznim temama kao što su:

  • Kako povećati ponudu mesta za obavljanje prakse u preduzećima
  • Kako poboljšati učenje zasnovano na radu i sadržinu prakse
  • Kolika je spremnost MSP sektora na saradnju sa obrazovnim institucijama kao razlog boljeg  rangiranja  medju klijentima i dobavljačima
  • Kako motivisati mlade da kroz stručnu praksu iskoriste svoj potencijal za sopstveni razvoj i razvoj društva u celini

Učesnici fokus grupe su imali priliku razmeniti mišljenja, diskusija na zadatu temu, uvid u problematiku, pružena su rešenja i dati su predlzi. Svi predstavnici preduzeća su se složili da je glavna problematika za obrazovnim stručnim kadrom – modnim krojačem.

Zaključak sa sastanka fokus grupe je da je Projekat ocenjen kao koristan i neophodan za dalju edukaciju i uključivanje svih aktera sa teritorije Moravičkog i Raškog upravnog okruga kroz podizanje svesti o stručnoj praksi i konkretnim primerima uključivanja preduzeća u podržavanje prakse i dualnog sistema obrazovanja.

Više na: https://www.youtube.com/watch?v=DfATK-go_mU&sns=em