Održana radionica o pregovaranju i javnom zagovaranju u Srbiji
Objavljeno: 2. јуна, 2017.

Održana radionica o pregovaranju i javnom zagovaranju u Srbiji

Dvodnevna Radionica o pregovaranju i javnom zagovaranju održana je u Kraljevu 30. i 31.maja 2017.godine. Učesnici radionice su bili članovi projektnog tima Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships iz Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga, predstavnici Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga, kao i predstavnici srednjih stručnih škola: Poljoprivredno-hemijska škola iz Kraljeva, Šumarska škola iz Kraljeva,  Ekonomska škola iz Čačaka, Mašinsko-saobraćajna škola iz Čačka.

Učesnici radionice su upoznati sa modelima i tehnikama lobiranja i pregovaranja, kao i sa vrstama taktika u pregovaranju. U okviru interaktivnih radionica učesnici su stekli znanja i veštine kako uspešno komunicirati s mladima – budućim preduzetnicima i njihovim roditeljima i školama, i kako uspešno komunicirati i sarađivati sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća i preduzetnicima. Kroz rad u grupama, učesnici su imali prilike da se upoznaju sa psihološkim i sociološkim subprocesima u pregovaranju (percepcija, kognicija, emocije, verbalna i neverbalna komunikacija, moć, uticaj, etika).

Pored veština u pregovaranju, učesnici su upoznati sa sledećim temama:

  • Kako se uspešno povezati i sarađivati s domaćim i stranim partnerima na projektima od zajedničkog interesa?
  • Kako uspešno koristiti pregovaranje i međunarodnu saradnju za ostvarivanje ciljeva projekata vezanih za srednje stručno obrazovanje?
  • Kako stvoriti i održati stabilnu mrežu pouzdanih, aktivnih i angažovanih partnera za uspešnu realizaciju programa srednje stručnog obrazovanja i drugih projekata od interesa za komorski sistem?
  • Kako izabrati optimalan način povezivanja i kako najbolje predstaviti ciljeve i interese komore i njenih članica?

Učesnici radionice će stečena znanja i veštine koristiti tokom realizacije budućih projektih aktivnosti, kao i u svom svakodnevnom radu.

Projekat EP4A finansiran je sredstvima Europske Unije iz Erasmus + programa.