Ciljevi i aktivnosti

Specifični cilj projekta je promocija stručne prakse izgradnjom partnerskih odnosa između posredničkih organizacija, preduzeća i ustanovama koje pružaju stručno obrazovanje i obuku, organima državne uprave i socijalnih partnera u državama uključenim u projekat.

Pored uspostavljanja partnerstva između preduzeća, ustanova koje pružaju stručno obrazovanje i obuku i posredničkih organizacija sa jedne i organima državne uprave i socijalnim partnerima sa druge strane, u cilju uključivanja što više malih i srednjih preduzeća u program stručne prakse, projektom će se povećati svest o prednostima stručne prakse medju ciljanim malim i srednjih preduzećima, uz pomoć ciljane popularizacijske kampanje.

Specifični cilj projekta će biti postignut kroz dva glavna rezultata:

1: Partnerski odnosi između preduzeća, ustanova koje pružaju stručno obrazovanje i obuku i posredničkih tela zajedno sa organima državne uprave i socijalnim partnerima su izgrađeni i/ili dalje ojačani sa ciljem uključivanja više malih i srednjih preduzeća u program stručne prakse; 

2: Svest o koristima stručne prakse je povećana kod ciljnih malih i srednjih preduzeća kroz sprovođenje po meri kreiranih kampanja za povećanje atraktivnosti.

Glavna ciljna grupa

Glavna ciljna grupa su mala i srednja preduzeća koja uopšte nemaju ili imaju ograničeno iskustvo u stručnoj praksi.

Glavne projektne aktivnosti

  • Analiza relevantnih okolnosti u državama, potreba malih i srednjih preduzeća i evropske najbolje prakse na polju stručne prakse.
  • Jačanje profesionalnih kapaciteta posredničkih tela/osoblja partnerskih organizacija da podrže izgradnju partnerskih odnosa i promovišu stručnu praksu malim i srednjim preduzećima kroz radionice za obuku, studijske posete i učenje od kolega, i razradu priručnika za stručnu praksu za mala i srednja preduzeća.
  • Organizacija niza radionica za izgradnju partnerskih odnosa, okruglih stolova i sastanaka
  • Planovi za izgradnju partnerstva za  Hrvatsku, Slovačku i Srbiju (partner iz Ujedinjenog Kraljevstva  ima  savetodavnu  ulogu)
  • Priprema i potpisivanje Memoranduma o razumevanju čime će se pružiti temelj za rad struktura Partnerstva za stručnu praksu  u  Hrvatskoj, Slovačkoj i Srbiji (partner iz Ujedinjenog Kraljevstva ima savetodavnu ulogu)
  • Sprovođenje kampanja za povećanje atraktivnosti stručne prakse
  • Uvođenje telefonske linije za podršku korisnicima u svrhu pomoći malim i srednjim preduzećima da se  uključe  u program stručne prakse
  • Organizovanje info dana za mala i srednja preduzeća sa ciljem promocije stručne prakse
  • Izrada „Zaštitnog znaka” za mala i srednja preduzeća koja su uključena u program pružanja stručne prakse u  Hrvatskoj, Slovačkoj i Srbiji
  • Organizovanje međunarodne konferencije u Zagrebu sa ciljem promocije transfera  znanja, širenja  Informacija  o  projektu i promocije ideja  Dunavske alijanse za stručnu praksu