O projektu

Projekаt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships finansiran sredstvima Europske unije iz Erasmus+ programa, okuplja posredničke organizacije i ustanove koje se bave stručnim obrazovanjem i osposobljavanjem, s ciljem izgradnje kapaciteta posredničkih tela kao što su zanatske i privredne komore koje pružaju potporu učeničkoj praksi u zanatskim i malim i srednjim preduzećima, kao i pružanju podrške snažnom partnerstvu sa socijalnim partnerima i ostalim bitnim učesnicima poput komora i različitih stručnih institucija.

Opšti cilj projekta je „da doprinese povećanju zapošljavanja mladih ljudi u partnerskim zemljama“, čime bi se dao doprinos ostvarivanju ciljeva strategije Evropa 2020 i odgovarajućih nacionalnih ciljeva.

Specifični cilj projekta je promocija stručne prakse izgradnjom partnerskih odnosa između posredničkih organizacija, preduzeća i ustanovama koje pružaju stručno obrazovanje i obuku, organima državne uprave i socijalnih partnera u državama uključenim u projekat.

Pored uspostavljanja partnerstva između preduzeća, ustanova koje pružaju stručno obrazovanje i obuku i posredničkih organizacija sa jedne i organima državne uprave i socijalnim partnerima sa druge strane, u cilju uključivanja što više malih i srednjih preduzeča u program stručne prakse, projektom će se povećati svest o prednostima stručne prakse medju ciljanim malim i srednjih preduzećima, uz pomoć ciljane popularizacijske kampanje.

Ciljna grupa su mala i srednja preduzeća bez ili sa malo iskustva u pružanju stručne prakse. Projekat će uključiti i organe državne uprave, kao što su ministarstva, agencije i ustanove koje pružaju stručno obrazovanje i obuku, asocijacije učenika i roditelja, socijalne partnere i ostale zainteresovane strane.

Od projekta se čekuje da stvori širok i visoko kvalitetan uticaj na mala i srednja preduzeća. Mala i srednja preduzeća će moći učestvovati u oblikovanju reforme stručne prakse/učenja na radnom mestu, unutar Partnerstva za stručnu praksu. Time će se doprineti  da stručna praksa u preduzećima bude modernija, atraktivnija i dostupnija. Koristi za preduzeća zbog uključivanja

učenika na praksu i zbog davanja kvalitetnijih savetodavnih usluga vezanih za program stručne prakse (planiranih i postojećih) biće prepoznata i nagrađena. Tako će se unaprediti ponuda, kvalitet i atraktivnost stručne prakse  u sve četiri partnerske zemlje.