Očekivani efekat

Projekat će imati značajan  efekat  na ciljnu grupu (mala i srednja preduzeća), kako  kratkoročno, tako i dugoročno, doprinoseći  povećanoj atraktivnosti i ponudi stručne prakse  u  sve četiri države.

Premda je prvenstveno usmeren na mala i srednja  preduzeća  koja  nemaju  nimalo ili imaju veoma malo  iskustva  u  stručnoj praksi,  projektne  aktivnosti  će  proizvesti  višeslojni  efekat u pokušaju da se obezbedi  održivost kroz uključivanje svih ključnih faktora  u  oblasti stručnog  obrazovanja i obuke.

Konkretno, kratkoročni efekat projekta na mala  i srednja  preduzeća  će  proizvesti  sledeće  rezultate:

 • Aktivno angažovanje u dijalogu o obrazovnoj politici i procesu njenog kreiranja: Uključivanje malih i srednjih preduzeća u  proces  izgradnje  i rada strukturnih  platformi za društveni dijalog, kao što  je to na primer predviđeno i ustanovljeno Partnerstvo za stručnu praksu, će obezbediti bolju perspektivu iz baze ka vrhu. Ta perspektiva će biti utemeljena na učenju lekcija iz realnog iskustva koje će prethoditi za počinjanju opsežnih intervencija, uključujući promenu zakonskih propisa,  tamo gde  se  ona smatra neophodnim;
 • Povećana svest o  koristima od primanja učenika na stručnu praksu, sa tim povezanim odgovornostima  i dostupnim podsticajima nastao  a kao rezultat po meri kreiranih kampanja za povećanje  atraktivnosti i priručnika sa  smernicama;
 • Ojačana saradnja sa ostalim ključnim faktorima u oblasti stručnog obrazovanja i obuke i povećano razumevanje odgovarajućih uloga i odgovornosti svakog ključnog učesnika, država, komore,  škole,  ustanove za pružanje stručnog obrazovanja i prakse,  i sindikati, na državnom, regionalnom i lokalnom nivou: donošenje odluka, njihovo sprovođenje, savetodavna uloga i kontrola;
 • Bolji kvalitet  savetodavnih servisa  u  vezi sa učenjem zasnovanom na radu, koji su namenjeni malim i srednjim preduzećima, nastao kao posledica ojačanih kapaciteta organizacija za profesionalnu poslovnu podršku , kao što su komore;
 • Prepoznavanje i nagrađivanje preduzeća koje pružaju kvalitetnu stručnu praksu („zaštitni znak”);
 • Povećana svest o dobroj evropskoj praksi i transferu znanja u oblasti stručne prakse kroz izlaganje pripadnika menadžmenta malih i srednjih preduzeća učenju od svojih kolega  o uspešnim sistemima stručne prakse i najnovijim evropskim inicijativama i platformama.

 

Očekuje se da dugoročni efekat projekta ima za posledicu:

 • Povećanu ponudu stručne prakse u sve četiri države  nastalu  kao posledica delotvornih odluka  u  vezi sa kreiranjem obrazovne politike i izrađenih konkretnih akcionih planova, uključujući i one  pod pokroviteljstvom Partnerstva za stručnu praksu;
 • Povećanu društvenu odgovornost malih i srednjih preduzeća kroz poboljšano razumevanje i prepoznavanje značaja stručne prakse za kvalifikovanu radnu snagu;
 • Ojačavanje sistema učenja zasnovanog na radu i stručne prakse u sve četiri države, što će za posledicu imati bolju usklađenost znanja i veština sa zahtevima posla,nastalu kao rezultat obuke u  okviru preduzeća,  povećanu proizvodnju, nova  znanja i perspektive sa strane pripravnika;
 • Povećanu konkurentnost malih i srednjih preduzeća na državnom i evropskom nivou kao rezultat većeg kvaliteta i zapošljivosti buduće radne snage nastalih usled očekivane bolje saradnje između škola i preduzeća;
 • Prepoznavanje malih i srednjih preduzeća kao dobrih poslodavaca, i povećan ugled kod njihovih  klijenata,  dobavljača i drugih važnih činioca.  

Prisustvo organa javne uprave,  posredničkih tela, i ustanova koje pružaju  stručno obrazovanje i obuku koji poseduju kredibilitet, a  koji predstavljaju partnere koji imaju direktan uticaj  u kreiranju obrazovne politike i sprovođenju odgovornosti,  će odigrati odlučujuću ulogu  u postizanju visokog efekta rezultata projekta i obezbeđivanja održivosti projekta i njegovog dugoročnog uticaja. Efekat projekta će takođe dostići evropski nivo kroz deljenje produkata sa ustanovama znanjana nivou Evropske Unije,  kao što su  CEDEFOP i ETF,  i mrežama za stručnu praksu, kao što  je  EAfA.