Osnovne informacije o projektu

Hvatanje u koštac sa problemom nesklada između nivoa veština koje poseduje radna snaga stečenih tokom školovanja, i zahteva koji se pred nju stavljaju na radnom mestu, kao i povećanje zapošljivosti mladih ljudi predstavljaju zajednički izazov za mnoge evropske države, uključujući i Hrvatsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Slovačku i Srbiju. Postoje snažni dokazi da učenje zasnovano na radu, a naročito stručnoj praksi, pomaže da mladi ljudi steknu veštine koje mogu da poboljšaju njihovu zapošljivost i olakšaju prelaz iz škole na posao.

Širenje stručne prakse je zbog toga jedno od glavnih evropskih prioriteta u periodu od 2015. do 2020. godine. Međutim, mnoga mala i srednja preduzeća ne pokazuju volju da prime učenike na stručnu praksu zbog različitih faktora, uključujući unutrašnje manjkavosti, opterećujući ili nepotpuni pravni okvir i neodgovarajuću svest o stvarnim koristima koje kompanije imaju od učenja zasnovanog na radu.

Sve države uključene u projekat su nedavno pokrenule reforme obrazovne politike čiji je cilj dalje promovisanje programa stručne prakse u skladu sa ciljevima navedenim u dokumentima EU 2020, ET 2020, „Kominike iz Briža”, i „Zaključci iz Rige”, uključujući preuzete obaveze država u vezi sa postavljenim ciljevima.

EP4A projekat ima za cilj da promoviše stručnu praksu kroz izgradnju partnerskih odnosa između posredničkih tela, preduzeća, ustanova koje pružaju stručno obrazovanje i obuku, organa državne uprave i socijalnih partnera u državama uključenim u projekat.