Treći sastanak partnera projekta EP4A u Bratislavi
Objavljeno: 20. септембра, 2017.

Treći sastanak partnera projekta EP4A u Bratislavi

Treći sastanak partnera projekta EP4A održan je 18. i 19. septembra 2017. u prostorijama Regionalne razvojne agencije Senec-Pezinok u Bratislavi. Partneri iz Hrvatske, Velike Britanije, Slovačke i Srbije raspravljali su o prvoj polivini realizacije projekta kao i o narednim koracima.

Osim toga, tokom sastanka partneri su podielili svoja iskustva sa organizovanih radionica za lobiranje i zagovaranje u Hrvatskoj i Srbiji, kao i sa prve radionice za uspostavljanje partnerstva za sprovođenje stručne prakse. Takođe su predstavljene i Strategije i Akcijski planovi za popularizacijsku kampanju. Partneri su predstavili i svoje diseminacijske aktivnosti i  raspravljalo se o implementaciji plana iskorištavanja projektnih rezultata. Održan je i sastanak odbora za upravljanje projektom na kojem se raspravljalo o problemima u vezi upravljanja projektom, kao i sastanak stručnjaka za osiguranje kvaliteta na kojem su potvrđeni do sada postignuti rezultati projekta EP4A poput izrađenih izveštaja o državama (Hrvatska, Velika Britanija, Slovačka, Srbija), Analize potreba, Zajedničkog izveštaja, kao i Priručnika dobrih praksi. Svi su dokumenti dostupni na web stranici projekta www.supportapprenticeships.eu.