Objavljeno: 28. септембра, 2018.

Uključite se u EP4A: evropska partnerstva za stručnu praksu u preduzećima- 5. EP4A newsletter