Objavljeno: 16. октобра, 2017.

Uključite se u Evropsko partnerstvo za stručnu praksu u preduzećima: 3. EP4A newsletter