Vodič za učenje kroz rad za poslodavce
Objavljeno: 3. јануара, 2018.

Vodič za učenje kroz rad za poslodavce

Ovaj vodič je namenjen svima vama koji prepoznajete važnost i značaj uključivanja u
sistem dualnog obrazovanja, ali i svima vama koji pokazujete želju da se navedenom
sistemu pridružite. Osnovni cilj vodiča je da na jednom mestu dobijete sve neophodne
informacije koje se tiču dualnog modela obrazovanja.
Uključivanjem u sistem dualnog obrazovanja postajete društveno odgovorni jer
ostvarujete dobrobit za širu zajednicu kao i društvo u celini. Pored toga, pruža vam
se mogućnost da učenika obučite u skladu sa veštinama i kompetencijama potrebnim
vašem preduzeću.
Istovremeno, dualni model obrazovanja učenicima obezbeđuje lakšu primenu stručne
teorije u praksi čime se podstiče bolje razumevanje sadržaja koji se uči u školi. Sa druge
strane, dualno obrazovanje omogućava učenicima sticanje preduzetničkih veština u
realnim uslovima kao i socijalnih kompetencija čime se osigurava brže uključivanje u
posao nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja.